• 12August2014 - Copy.jpg
 • 12August2014.jpg
 • 01RecruitNewStudents2014.jpg
 • 01RecruitNewStudents2014COPY.jpg
 • 00 AWelcome1.jpg
 • 00 PresentTRV2.jpg
 • 00 ZBNursery1.jpg
 • 02 ยึดมั่นคุณธรรม1.jpg
 • 03 เลิศล้ำวิชาการ1.jpg
 • 04 ชุดไทย.jpg
 • 05 ปฐมวัย2557.jpg
 • 06 วนอุทยานการเรียนรู้.jpg
 • 07 Trirajvitthaya Marching Band 2013.jpg
 • 055 ChinaMOU.jpg
>>> ข่าวเด่นไตรราชวิทยา 2014 <<<

>>> TRV. News Update ข่าวมาใหม่ล่าสุด...!!!

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการ…
สิงหาคม 20, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยและหมู่บ้านมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการ…
สิงหาคม 20, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย(โคเออร์) ขอขอบคุณโรงเรียนไตรราชวิทยา ที่ได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งในเทศการเข้าพรรษา

สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย(โคเออร์) ขอขอบคุณโรงเรียนไตรราชวิทยา ที่ได้บริจาค…
สิงหาคม 14, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รายการ "จากวันแม่สู่วันพ่อ"

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ท่านวรเวียร์  ละมูลพันธุ์ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโย…
ธันวาคม 06, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นายอำเภอบางไทร มอบโล่ห์เกียรติยศแก่โรงเรียนไตรราชวิทยา ที่เป็นตัวแทนอำเภอบางไทร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนพดล ชินจิต นายอำเภอบางไทร ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ห์เกียรติยศแก่โรงเรียนไตรราชวิทยา ที่เ…
กันยายน 27, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

แผนกปฐมวัย

กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “ซาฟ…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมดัชมิลล์คิดส์ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดัชมิลล์ มาจัดกิจกรรมส…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางระดับปฐมวัยได้ร่วมบำเพ็ญป…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโอวัลตินสมาท แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางบริษัทโอวัลติน ได้จัดกิจกรรมพร้อมทั้งและให้ความรู้กับเด็ก ๆ พร…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.
Loading

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 10, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย ดร.ดิเรก วรรณเศียร

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดการอบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผ…
มิถุนายน 18, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา เขต 6

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต ๖ ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประ…
มกราคม 23, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๗

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 07, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้กฎการจราจร แผนกปฐมวัย

ทางแผนกปฐมวัยโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนให้เป็นจราจร สำหรับเด็กปฐม…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับองค์การแพธ (PATH) นิเทศการสอนเพศศึก…
สิงหาคม 08, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุดมศรี ปั้นวงศ์

นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา แสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูนก อุดมศรี ปั้นวงศ์…
พฤศจิกายน 22, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนุรักษ์ ธานีเจตน์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโด…
พฤศจิกายน 19, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยและหมู่บ้านมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการ…
สิงหาคม 20, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โดยแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาอบรมให้ความรู้เรื…
สิงหาคม 19, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ ซาฟารีเวิลดิ์

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการ…
สิงหาคม 19, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

Presentation โรงเรียนไตรราชวิทยา

ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

แฟนเพจโรงเรียนไตรราชวิทยา

ลิงค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้72
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้100
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้301
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว488
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้1692
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว2593
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด92583

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไตรราชวิทยา  เลขที่ 70  หมู่ที่ 1
ต. บ้านม้า  อ. บางไทร  จ. พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 035-372888-9 มือถือ 086-1320093
แฟกซ์ 035-372888-9  E-mail : trv@trv.ac.th

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์