• 00 AWelcome1.jpg
  • 02 ยึดมั่นคุณธรรม1.jpg
  • 03 เลิศล้ำวิชาการ1.jpg
  • 04 Aชุดไทย.jpg
  • 04 finish2558.jpg
  • 05 ปฐมวัย2557.jpg
  • 055 ChinaMOU.jpg
  • 0ลอยกระทง2558.jpg
  • 1RecruitNewStudents2558-1.jpg
  • 2PresentTRV2558.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

>>> TRV. News Update 2558 ข่าวมาใหม่ล่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ ๖๑ ของบาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ ๖๑…
พฤศจิกายน 24, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมมหกรรมการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(Symposium 2015)

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมการศึกษ…
พฤศจิกายน 24, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และรางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อเนื่อง ๕ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มอบรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บ…
กรกฏาคม 01, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน ตามงบนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ถึง ช…
กุมภาพันธ์ 16, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรม "ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ร่วมมอบ "ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน" ให้กับสำนักงานคาทอ…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

แผนกปฐมวัย

กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย ๓ ปีการศึ…
เมษายน 01, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “ซาฟ…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมดัชมิลล์คิดส์ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดัชมิลล์ มาจัดกิจกรรมส…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางระดับปฐมวัยได้ร่วมบำเพ็ญป…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ราชการ

อบรมโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิก โดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดการอบรมครู ในหัวข้อ "โรงเรียนคุณธรรมนำร่อ…
สิงหาคม 13, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 02, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๘

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 14, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 10, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้กฎการจราจร แผนกปฐมวัย

ทางแผนกปฐมวัยโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนให้เป็นจราจร สำหรับเด็กปฐม…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับองค์การแพธ (PATH) นิเทศการสอนเพศศึก…
สิงหาคม 08, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุดมศรี ปั้นวงศ์

นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา แสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูนก อุดมศรี ปั้นวงศ์…
พฤศจิกายน 22, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนุรักษ์ ธานีเจตน์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโด…
พฤศจิกายน 19, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ ๖๑ ของบาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ ๖๑…
พฤศจิกายน 24, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมมหกรรมการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(Symposium 2015)

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมการศึกษ…
พฤศจิกายน 24, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมบริจาคสิ่งของทำบุญถุงของขวัญสอยดาว ณ วัดท่าซุงทักษิณาราม

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันบริจาคส…
พฤศจิกายน 19, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมจิตอาสาทำโคมไฟแห่แม่พระ

คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำโคมไฟแห่แม่พระ เพื่อใช้ในพิธ…
พฤศจิกายน 05, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมระลึกถึงคุณพ่อเปโตร อัมโบรซิโอกิ๊น มิลลุกูล(คุณพ่อเตี้ย)

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนไตรราชวิทยา ร่วมระลึกถึงคุณ…
พฤศจิกายน 04, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนไตรราชวิทยา

Presentation โรงเรียนไตรราชวิทยา

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

แฟนเพจโรงเรียนไตรราชวิทยา

แฟนเพจแผนกปฐมวัย

ลิงค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้49
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้147
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้569
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว870
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้3079
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว3770
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด149200

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไตรราชวิทยา เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ต.บ้านม้า
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 035-372888-9
มือถือ : 086-1320093,086-3173503
E-mail : trv@trv.ac.th

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์