• 00 AWelcome1.jpg
 • 00 PresentTRV2.jpg
 • 00 ZBNursery1.jpg
 • 02 ยึดมั่นคุณธรรม1.jpg
 • 03 เลิศล้ำวิชาการ1.jpg
 • 04 ชุดไทย.jpg
 • 05 ปฐมวัย2557.jpg
 • 06 วนอุทยานการเรียนรู้.jpg
 • 07 Trirajvitthaya Marching Band 2013.jpg
 • 055 ChinaMOU.jpg
 • RecruitNewStudents2558-1.jpg
 • RecruitNewStudents2558-2.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

>>> TRV. News Update ข่าวมาใหม่ล่าสุด...!!!

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้รับรางวัลผู้บริหารผู้พัฒนา…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

งานวันวิชาการ เขต ๖ "เจ้าฟ้านักอ่าน สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต ๖ ได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการ เ…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรม "ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ร่วมมอบ "ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน" ให้กับสำนักงานคาทอ…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

รับสมัครครูศิลปะ 1 ตำแหน่ง

...รับสมัครครู... 1.ครูศิลปะ 1 ตำแหน่ง   สนใจ....สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนไตรราชวิทยา (ห้องฝ่า…
พฤศจิกายน 25, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

แผนกปฐมวัย

กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “ซาฟ…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมดัชมิลล์คิดส์ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดัชมิลล์ มาจัดกิจกรรมส…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางระดับปฐมวัยได้ร่วมบำเพ็ญป…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโอวัลตินสมาท แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางบริษัทโอวัลติน ได้จัดกิจกรรมพร้อมทั้งและให้ความรู้กับเด็ก ๆ พร…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.
Loading

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ราชการ

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๘

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 14, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 10, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย ดร.ดิเรก วรรณเศียร

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดการอบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผ…
มิถุนายน 18, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา เขต 6

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต ๖ ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประ…
มกราคม 23, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้กฎการจราจร แผนกปฐมวัย

ทางแผนกปฐมวัยโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนให้เป็นจราจร สำหรับเด็กปฐม…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับองค์การแพธ (PATH) นิเทศการสอนเพศศึก…
สิงหาคม 08, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุดมศรี ปั้นวงศ์

นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา แสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูนก อุดมศรี ปั้นวงศ์…
พฤศจิกายน 22, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนุรักษ์ ธานีเจตน์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโด…
พฤศจิกายน 19, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้บริห…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

งานวันวิชาการ เขต ๖ "เจ้าฟ้านักอ่าน สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต ๖ ได้ร่วมกันจัดงานวันวิชาการ เ…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ เพื่อให้เด็กนั…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้มาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ระดับชั…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนไตรราชวิทยา

Presentation โรงเรียนไตรราชวิทยา

ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

แฟนเพจโรงเรียนไตรราชวิทยา

ลิงค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้17
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้83
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้100
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว1042
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้2847
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว4432
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด114323

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไตรราชวิทยา เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ต.บ้านม้า
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 035-372888-9
มือถือ : 086-1320093,086-3173503
E-mail : trv@trv.ac.th

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์