• 1Sirindhorn60Year1.jpg
  • 2Sirindhorn60Year2.jpg
  • 00 AWelcome1.jpg
  • 02 ยึดมั่นคุณธรรม1.jpg
  • 03 เลิศล้ำวิชาการ1.jpg
  • 04 Aชุดไทย.jpg
  • 04 finish.jpg.jpg
  • 05 ปฐมวัย2557.jpg
  • 055 ChinaMOU.jpg
  • 1RecruitNewStudents2558-1.jpg
  • 2PresentTRV2558.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

>>> TRV. News Update ข่าวมาใหม่ล่าสุด...!!!

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียน ปี…
พฤษภาคม 29, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมพิธีต้อนรับซิสเตอร์อธิการประเทือง ตรีมรรคา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีต้อนรับซิสเตอร์อธิการประเทือง…
พฤษภาคม 27, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รับสมัครครูนาฏศิลป์ปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

...รับสมัครครู... 1.รับสมัครครูนาฏศิลป์ปฐมวัย 1 ตำแหน่ง(มีวุฒิครู)   สนใจ....สมัครด้วยตนเองที่…
พฤษภาคม 19, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมนักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน ตามงบนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ถึง ช…
กุมภาพันธ์ 16, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรม "ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ร่วมมอบ "ตุ๊กตามือสองแด่น้องชายแดน" ให้กับสำนักงานคาทอ…
มกราคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

แผนกปฐมวัย

กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย ๓ ปีการศึ…
เมษายน 01, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “ซาฟ…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมดัชมิลล์คิดส์ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดัชมิลล์ มาจัดกิจกรรมส…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางระดับปฐมวัยได้ร่วมบำเพ็ญป…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.
Loading

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ราชการ

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๘

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 14, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 10, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย ดร.ดิเรก วรรณเศียร

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดการอบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผ…
มิถุนายน 18, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา เขต 6

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต ๖ ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประ…
มกราคม 23, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้กฎการจราจร แผนกปฐมวัย

ทางแผนกปฐมวัยโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนให้เป็นจราจร สำหรับเด็กปฐม…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับองค์การแพธ (PATH) นิเทศการสอนเพศศึก…
สิงหาคม 08, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุดมศรี ปั้นวงศ์

นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา แสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูนก อุดมศรี ปั้นวงศ์…
พฤศจิกายน 22, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนุรักษ์ ธานีเจตน์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโด…
พฤศจิกายน 19, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรี…
พฤษภาคม 29, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมพิธีต้อนรับซิสเตอร์อธิการประเทือง ตรีมรรคา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีต้อนรับซิสเตอร์อธิการประเทือง…
พฤษภาคม 27, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพร…
พฤษภาคม 20, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท…
เมษายน 02, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนไตรราชวิทยาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด…
กุมภาพันธ์ 27, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมระลึกถึงคุณพ่อเปโตร อัมโบรซิโอกิ๊น มิลลุกูล(คุณพ่อเตี้ย)

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนไตรราชวิทยา ร่วมระลึกถึงค…
กุมภาพันธ์ 27, 2015 by Admin Kru.Tee TRV.

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนไตรราชวิทยา

Presentation โรงเรียนไตรราชวิทยา

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

แฟนเพจโรงเรียนไตรราชวิทยา

แฟนเพจแผนกปฐมวัย

ลิงค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้111
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้120
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้340
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว579
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้291
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว3256
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด130544

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไตรราชวิทยา เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ต.บ้านม้า
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 035-372888-9
มือถือ : 086-1320093,086-3173503
E-mail : trv@trv.ac.th

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์