• 00 AWelcome1.jpg
 • 00 PresentTRV2.jpg
 • 00 ZBNursery1.jpg
 • 02 ยึดมั่นคุณธรรม1.jpg
 • 03 เลิศล้ำวิชาการ1.jpg
 • 04 ชุดไทย.jpg
 • 05 ปฐมวัย2557.jpg
 • 06 วนอุทยานการเรียนรู้.jpg
 • 07 Trirajvitthaya Marching Band 2013.jpg
 • 055 ChinaMOU.jpg
 • 01RecruitNewStudents2014.jpg
 • grade copy.jpg
>>>ข่าวเด่นไตรราชวิทยา ๒๕๕๗<<<

>>> TRV. News Update ข่าวมาใหม่ล่าสุด...!!!

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มร่มเกล้า ๒๕๕๗

  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สมาชิกกลุ่มร่มเกล้า ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มร่มเกล้า…
พฤศจิกายน 24, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สะพานใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สะพานใหม่ ได้มาแนะแนวศึก…
พฤศจิกายน 17, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รับสมัครครูศิลปะ 1 ตำแหน่ง และครูดนตรีสากล 1 อัตรา

...รับสมัครครู... 1.ครูศิลปะ 1 ตำแหน่ง 2.ครูดนตรีสากล 1 ตำแหน่ง สนใจ....สมัครด้วยตนเองที่โรงเร…
กันยายน 01, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

แผนกปฐมวัย

กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ “ซาฟ…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมดัชมิลล์คิดส์ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทดัชมิลล์ มาจัดกิจกรรมส…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางระดับปฐมวัยได้ร่วมบำเพ็ญป…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโอวัลตินสมาท แผนกปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางบริษัทโอวัลติน ได้จัดกิจกรรมพร้อมทั้งและให้ความรู้กับเด็ก ๆ พร…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.
Loading

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้มาตร…
กรกฏาคม 10, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดย ดร.ดิเรก วรรณเศียร

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา ได้จัดการอบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผ…
มิถุนายน 18, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา เขต 6

เมื่อวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต ๖ ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประ…
มกราคม 23, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หน่วยงานราชการ ๒๕๕๗

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้ไปอวยพรมอบกระเช้า และอวยพรส่งความสุข ในโ…
มกราคม 07, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้กฎการจราจร แผนกปฐมวัย

ทางแผนกปฐมวัยโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนให้เป็นจราจร สำหรับเด็กปฐม…
สิงหาคม 15, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมการนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับองค์การแพธ (PATH) นิเทศการสอนเพศศึก…
สิงหาคม 08, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูอุดมศรี ปั้นวงศ์

นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา แสดงศักยภาพนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ฝึกซ้อมโดยคุณครูนก อุดมศรี ปั้นวงศ์…
พฤศจิกายน 22, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

นักเรียนแสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโดยคุณครูอนุรักษ์ ธานีเจตน์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนไตรราชวิทยา ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทย ฝึกซ้อมโด…
พฤศจิกายน 19, 2013 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มร่มเกล้า ๒๕๕๗

  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สมา…
พฤศจิกายน 24, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ : โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สะพานใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สะพานใหม่ ได้มาแนะแนวศึก…
พฤศจิกายน 17, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมงานไตรราชวิทยาร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผ่ายวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนไตรราชว…
พฤศจิกายน 17, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

กิจกรรมบริจาคสิ่งของทำบุญถุงของขวัญ...สอยดาว ณ วัดท่าซุงทักษิณาราม

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันบริจาคสิ…
พฤศจิกายน 17, 2014 by Admin Kru.Tee TRV.

ภาพบรรยากาศโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนไตรราชวิทยา

Presentation โรงเรียนไตรราชวิทยา

ระบบตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

แฟนเพจโรงเรียนไตรราชวิทยา

ลิงค์เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์โรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้1
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้145
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้364
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว1000
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้3486
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว4224
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด106194

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนไตรราชวิทยา เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ต.บ้านม้า
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 035-372888-9
มือถือ : 086-1320093,086-3173503
E-mail : trv@trv.ac.th

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์